M/S RUBY i Pireus 20/5-2007. Foto Georges Koutsoukis.