M/T ROLF BILLNER. Foto genom Rickard Sahlsten samling.