M/S RIGEL VII i Kinosoura 8/12-2019. foto George Koutsoukis.