M/S REGINA D. Foto Lennart Ramsvik, genom Rickard Sahlsten samling.