M/S REGAL STAR i Kapellskär 3/1-2018. © Foto Peter Asklander.