M/S REGAL STAR vid Tjärvens fyr 28/10-2004. © Foto Krister Nilsson.