M/S RAZZOLI i Messina 5/5-2006. Foto Ton Grootenboer.