M/S POSEIDON C i Igoumenitsa 20/9-2005. Foto Sebastiaan Toufekoulas.