M/S POLONIA i Ystad 14/5-2005. Foto Dirk Jankowsky.