M/S POLAR EXPRESS upplagd i Vasa, augusti 1981. © Foto Mikael Blomberg, genom Vasabåtarnas samling.