M/S PHIVOS i Pireus 16/4-2015. Foto Georges Koutsoukis.