HSC PANAGIA THALASSINI i Perama 12/6-2010. Foto George Koutsoukis.