HSC PANAGIA THALASSINI i Drapetsona 12/10-2004. Foto Nikos Thrylos.