M/S PANAGIA SOUMELA i Pireus 3/6-2007. Foto Georges Koutsoukis.