M/S PANAGIA SOUMELA i Pireus 22/7-2006. Foto Nikos Thrylos.