M/S PANAGIA SOUMELA i Perama 13/11-2005. Foto Nikos Thrylos.