HSC PANAGIA PAROU i Perama 9/1-2010. Foto George Koutsoukis.