HSC PANAGIA PAROU i Pireus 10/6-2005. Foto Nikos Thrylos.