M/S PANAGIA KRIMNIOTISSA 28/5-2005. Foto Apostolos Kak.