S/S OVIDIA.

Byggd 1897 av J L Thompson & Sons Ltd, Sunderland, England.

Varvsnummer. 351.

Dimensioner. 98,84 x 14,66 x 6,15 m.

Brt/ Nrt/ Dwt. 3103/ 2371/ 4940.

Maskineri. En 3-cyl, trippelångmaskin.

Effekt. 1200 ihk.

Knop. ?.

RN. 3084.

IMO. 3003084.

Levererades i september 1897 till Rederi AB Nord (O W Nordin), Hernösand.

1897 10 08. Införd i det svenska fartygsregistret.

1899 11 24. Rederiet flyttar till Stockholm. Senare blir G L Ahlström ny huvudredare.

1908 08. Rederiet övertas av Georg Lavén.

1915 12. Såld till Förnyade Ångfartygs AB Viking (helägt dotterbolag till Red AB Transatlantic), Göteborg.

1915 12 29. Omdöpt till ASPEN.

1917 02 09. På resa i Nordsjön uppbringas fartyget av brittiska örlogsfartyg och förs till Kirkwall för undersökning. Där ligger redan rederisystern VIKEN som också uppbringats.

1917 05 01. Beviljas fartygen fri lejd genomspärrområdet på Nordsjön, men Engelsmännen vägrade ge utklareringstillstånd för fartygen.

1917 05 17. Frisläppts fartygen från Kirkwall och går mot Sverige. På vägen dit sänks VIKEN av en tysk torped. Besättningen på ASPEN går i livbåtarna för att undsätta sina kamrater. Då träffas även ASPEN av en torped. ASPEN fortsatte att flyta, men då kommer den Tyska ubåten till ytan och försöker att sänka ASPEN med sin kanon. Ett tjugotal kanonskott avlossas men ASPEN sjunker inte ändå. Ubåten försvinner då. Besättningarna plockas upp av ett brittiskt örlogsfartyg och ASPEN bogserades till Kirkwall för en provisorisk reparation. Senare går ASPEN för egen maskin till Malmö för reparation.

1919 07 08. Förnyade Ångfartygs AB Viking träder i likvidation.

1921 06 14. Övertagen av Rederi AB Transatlantic, Göteborg.

1927 08 03. Såld till Red AB Ovidia (G E Sandström), Göteborg. Omdöpt till OVIDIA.

1930 11 19. På resa från New Orleans till St Nazaire råkade fartyget ut för en svår storm i nordatlanten och förliste ca 400 sjömil från Cape Race. Besättningen räddades av passagerarfartyget S/S MAURETANIA.

S/S ASPEN.

Extrabild.

Tillbaka till Transatlantic.

© 2021 faktaomfartyg.