M/S OLYMPUS i Pireus 8/7-2021. foto George Koutsoukis.