M/S ÍLANDSSUND. Foto genom Micke Asklander samling.