M/S ODIN i Åländska skärgården, mars 2018. © Foto Olav Klemets.