M/T OCEANUS har sjösatts 23/4-1954. Foto genom Rickard Sahlsten samling.