M/S OCEAN COUNTESS i Pireus 20/12-2006. Foto Georges Koutsoukis.