M/S OAXENFÄRJAN i Ulvsundasjön 1/4-2011. © Foto Christer Samuelsson.