M/S NISSOS CHIOS i Pireus 31/5-2018. Foto George Koutsoukis.