M/S N. KALYMNOS i Kalymnos 26/7-2005. Foto Panteleimon Lelekis.