M/S NIEUW AMSTERDAM i Pireus 27/8-2012. Foto George Koutsoukis.