HSC NGV ASCO i Nice 2/5-2004. Foto Lars Helge Isdahl.