M/S NASSER TRAVEL i Duba 13/11-2006. Foto Roberto Forti.