M/S MYTILENE i Pireus 17/7-2009. Foto George Koutsoukis.