M/S MONA LISA i Pireus 11/5-2005. Foto Nikos Thrylos.