M/S MILLE. © Foto Søren Thorsøe, genom Bernt Skjött samling.