S/S MERCIA. Foto genom Klubb Maritim Västra Kretsen, Lennart Falleth samling.