M/S MERCEDES DEL MAR ankommer Palma De Mallorca 26/2-2006. Foto Carlos Moreno Trobat.