HSC MEGA JET i Pireus 9/4-2008. Foto Georges Koutsoukis.