S/S MARIEFRED vid Kummelnäs varv 1980. © Foto Christer Samuelsson.