S/S MARIANNE BRATT. Foto genom Lennart Falleth samling.