S/S MARIANNE BRATT.  Foto genom Lennart Falleth samling.