S/S MARIANN PIIL. Foto genom Micke Asklander samling.