M/T MARGIT REUTER. Foto genom Lennart Falleth samling.