M/S MARELLA EXPLORER 2 i Liverpool 18/8-2021. foto Rob Foy.