M/S LYKKEPER i Oslo 28/3-2006. © Foto Jepper Sörensen.