S/S LENNART BRATT. Foto genom Lennart Falleth samling.