M/S KRONPRINS HARALD. Foto genom Rob de Visser samling.