M/S KRISTINA BRAHE i Helsingfors 4/9-1984. Foto Mike Taplin.