M/S KISSAMOS i Pireus 25/2-2024. foto George Koutsoukis.