S/S KÄRNAN brinner i Hälsningborg, april 1952. © foto Helsingborgs stad.