Ångbåts Ab Kalmarsund.

Ett rederi från Kalmar som hade både lastfartyg och färjetrafik.

Namnet Ångbåts Ab Kalmarsund upphörde 1980 då rederiet gick upp i Kihlinvest.

S/S Kalmarsund VI. (1888-1927).

S/S Kalmarsund VII (1902-1950).

S/S Kalmarsund IX. (1909-1918).

S/S Kalmar. (1921-1923).

S/S Kalmarsund I. (1923-1955).

S/S Kalmarsund XI. (1923-1929).

S/S Kalmarsund II. (1927-1956).

M/S Kalmarsund III. (1935-1964).

M/S Kalmarsund IV. (1948-1969).

S/S Öland. (1952-1958).

M/S Kalmarsund VI. (1951-1972).

M/S Kalmarsund VII. (1955-1972).

M/S Kalmarsund V. (1959-1973).

M/S Kalmarsund VIII. (1963-1972).

M/S Kalmarsund IX. (1965-1973).

M/S Kalmarin. (1971-1972).

M/S Kalmarsund (1975-1985).

 

Tillbaka.